top of page

Privacy & Cookie Verklaring

Privacy-Verklaring-Food-and-Dogs

FOOD&DOGS, onderdeel van Mon4Pattes, ingeschreven in het ‘Registre du Commerce et des Sociétés’ te Rodez onder het unieke identificatienummer 830140463, gevestigd te Balaguier d’Olt Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacy verklaring. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is mevrouw Miranda Kelders. 

 

Contactgegevens: 

10 Rue de l'Église

12260 Balaguier d’Olt

miranda@foodanddogs.nl

www.foodanddogs.nl

 

Persoonlijke gegevens die ik verwerk

 

Food&Dogs verwerkt je persoonlijke gegevens doordat je gebruikt maak van mijn diensten en/of deze gegevens aan mij verstrekt. 

 

Onderstaand een overzicht van de persoonlijke gegevens die ik verwerk: 

  • Naam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • e-mail

  • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt.

 

Betalingsgegevens (creditcardnummer, vervaldatum, etc.) zijn niet in ons bezit en worden niet opgeslagen in onze database.

 

Food&Dogs verwerkt je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzending van de nieuwsbrief.

  • Informeren over wijzigingen in mijn diensten en producten.

  • Om producten en diensten aan je te leveren.

 

De gegevens die je invoert bij de aanvraag van een dienst of het versturen van een bericht, worden opgeslagen op onze 'WIX' processervers. WIX zorgt voor een beveiligingsniveau dat overeenkomt met de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het standaard gebruik is een beveiligde SSL-verbinding.

 

Food&Dogs slaat je persoonlijke gegevens niet meer dan strikt noodzakelijk op met een opslagtermijn van maximaal 7 jaar.

 

Het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken

 

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heb je het recht je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens door Food&Dogs en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot toegang, rectificatie, verwijdering, door sturen van je persoonsgegevens of intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen aan miranda@foodanddogs.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Food&Dogs neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je van mening bent dat je gegevens niet veilig zijn of dat er tekenen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via miranda@foodanddogs.nl.

 

Informatie over het gebruik van cookies

 

Mijn website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen. De meeste cookies zijn bedoeld om je navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en zijn noodzakelijk voor de werking van mijn website. Het gebruik van cookies, eigen of derde, is niet noodzakelijk voor de werking van deze site en vereist je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming geven of je verzetten tegen het gebruik van cookies door je computer op de juiste manier in te stellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je browser voor meer informatie. 

 

Ik behoud het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. 

bottom of page